Iedvesmojoties 

no Ukraiņu "naivās mākslas" ievirzes mākslinieces Marijas Primačenko (Марії Оксентіївни Примаченко (1909—1997)), ir tapušas krāsojamās lapas bērniem un to ģimenēm. Tā ir interpretācija ar veltījumu Ukrainas bēgļu bērniem un arī Latvijas bērniem, kā izglītojošs darba materiāls mākslas dzīvē.

SPIED UZ ZĪMĒJUMA, LAI LEJUPIELĀDĒTU BEZMAKSAS KRĀSOJAMO LAPU (PDF)!

Krāsojamās lapas ir BEZ MAKSAS! 

Dāvana no AT.PIFE ģimenes.

SPIED UZ ZĪMĒJUMA, LAI LEJUPIELĀDĒTU BEZMAKSAS KRĀSOJAMO LAPU (PDF)!

(!) Krāsojamās lapas nav paredzētas komerciāliem nolūkiem. To nedrīgst nodot trešām personām, lai iegūtu papildlīdzekļus.

Tas ir autordarbs - interpretācija, iedvesmojoties no Ukraiņu mākslinieku darbiem (gleznojumiem). Veltījums ukraiņu bēgļu bērniem un latviešu bērniem, izglītošanas nolūkos mākslas jomā. No sirds!

Naivisma māksla

ir neprofesionālu mākslinieku stils, kas izpaužas vientiesīgā vaļsirdībā un robežojas ar primitīvismu. Naivisms ieguva stila statusu XIX gs. beigās Francijā.
Naivisma mākslas pārstāvju atklājēji un atbalstītāji bija gan ievērojami mākslinieki, gan slaveni literāti un pētnieki, piem., G. Apolinērs un V. Ūde, kurš 1910. g. sarakstīja darbu par A.Ruso.
Naivisms vēršas pret romantismu, tā estētikā tradicionālās sabiedrības vērtības ir pārākas par romantisma vērtībām – kolektīvais ir vērtīgāks nekā individuālais, vienkāršais tiek vērtēts augstāk par izsmalcināto un sarežģīto, mūžības cikliskajam ritam ir priekšroka salīdzinājumā ar nepastāvīgo un mainīgo. >>

Primitīvismam jeb naivismam mākslā bija 2 ievirzes:

  • neprofesionālo makslinieku darbošanās-nodarboties ar mākslu šos cilvēkus mudināja ilgas pēc harmoniskākas un laimīgākas ikdienas, un gandarījumu savā darbā viņi rada paša mākslinieciskā procesa norisē, pārliecībā, ka darbojoties attīsta savu varēšanu un fantāziju.
  • šīs darbošanās ietekmēto profesionāļu aktivitāte - profesionāļi, kas, meklējot mākslā dabiskumu un tiešumu, iespaidojās no neprofesionāļu darbu stila.

Avots: https://www.atlants.lv


Marija Primačenko

Foto: Марія Приймаченко. Фото 1980-х років.

Avots: Irina Chernysh